Arabisk "analogislutning". Teknisk betegnelse inden for islamisk ret som angiver retslærdes forsøg på at angive den korrekte handlemåde i en given situation ved at drage en analogi mellem en anvisning i Koranen eller traditionen om profetens sædvane (hadith) og en tilsvarende aktuel problemstilling