Kaldes også rabbi, som betyder "min lærer" på hebraisk. Rabbineren er den religiøse leder af en jødisk menighed. Blandt rabbinerens vigtigste opgaver er undervisning i Tora og vejledning af menigheden i korrekt religiøs livsførelse samt repræsentation af menigheden udadtil.

Rabbineren medvirker ved gudstjenesten i synagogen og ved ritualerne omkring religiøse fester og højtider. Selve bønnen i synagogen ledes oftest af forsangeren (kantor), mens rabbineren holder prædikener og giver udlægninger af de hellige skrifter.

Rabbinere uddannes ved særlige skoler (yeshiva). Det kræver ordination at blive rabbiner, men rabbinerembedet indebærer ikke nogen egentlig magt eller hierarkisk status. En rabbiner opnår status ved sin religiøse lærdom og sin personlighed i forbindelse med undervisning og vejledning af menigheden.

Inden for chasidisme findes der dog eksempler på persondyrkelse af rabbineren.