1881-1955. Engelsk psykolog, økonom, filosof og antropolog. Hans teorier om totemisme, religion og social organisation tog udgangspunkt i traditionen efter den franske sociolog Emile Durkheim og i de feltstudier, som han selv udførte på Andamanerne fra 1906-08 og i Australien fra 1910-12. Sammen med med antropologen Bronislav Malinowski er han ophavsmand til den britiske antropologiske skole.

Radcliffe-Brown var fortaler for systematiske samfundsvidenskabelige studier, der involverede sammenligninger af forskellige samfunds strukturer, både i forhold til deres overordnede sammenhæng og i forhold til samfundenes funktionelle behov. Han så religiøse ritualer som udtryk for følelse af fællesskab og social solidaritet og religionens funktion som dobbelt: Religion involverer en tillid til, at der er kræfter uden for mennesket, som regerer livet og begivenhederne, og samtidig føler mennesket sig forpligtet

i forhold til religionens krav om en særlig social og religiøs adfærd. Religionen har således en "social value" (social værdi).

Radcliffe-Browns teorier om totemisme udvidede den forståelse af fænomenet, der hos andre forskere som fx Robertson Smith og James G. Frazer begrænsede sig til evolutionistiske betragtninger om de primitives fejlslutninger. Radcliffe-Brown fremhævede, at menneskers sociale forståelse af naturen ikke var begrænset til totemisme, men derimod et træk ved religion der understreger menneskets sociale afhængighed af både religion og natur.