Oldnordisk "gudernes skæbne". I den nordiske mytologi verdens undergang. Skildringen opviser ret stor lighed med apokalyptiske visioner i kristendommen (med dens tale om verdensundergangen og fremkomsten af en ny paradisisk verden efter undergangskatastrofen), hvilket har givet anledning til at rejse tvivl om, hvorvidt forestillingerne oprindeligt har hørt til den nordiske mytologi, eller om de er overtaget fra kristendommen.