Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

rai

Arabisk "synspunkt", "skøn". Angiver inden for islamisk ret det personlige skøn, som retslærde inden for nogle retsskoler benytter i forbindelse med løsning af spørgsmål og angivelse af handlemåde på områder, som ikke omtales i Koranen eller traditionen om profeten Muhammads sædvane (hadith).