Arabisk "synspunkt", "skøn". Angiver inden for islamisk ret det personlige skøn, som retslærde inden for nogle retsskoler benytter i forbindelse med løsning af spørgsmål og angivelse af handlemåde på områder, som ikke omtales i Koranen eller traditionen om profeten Muhammads sædvane (hadith).