Sanskrit "konge", "høvding". Titel, især brugt i vedaerne, om den der besidder den verdslige magt. Også en titel tilknyttet guder som Indra, Varuna og Agni.