Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

reinkarnation

Latin "at blive til kød igen". Tanken om genfødsel, eller samsara, hvor man er bundet til genfødslernes kredsløb. Ideen om reinkarnation findes i de fleste religioner, der stammer fra det indiske kontinent, såsom buddhisme, hinduisme, jainreligion, sikhreligion, og i mange nye religioner der er inspireret derfra. Desuden er det blevet en almindelig tanke hos danskerne, selvom de karakteriserer sig selv som kristne. En undersøgelse foretaget i 1992 viste fx, at der var flere unge under 30 år, der troede på reinkarnation end på kødets opstandelse. Forskellen mellem de indiske religioner, de nye religioner og den danske folketro er, at de indiske religioner anser reinkarnation som et onde, man skal frigøre sig fra, mens mange nye religioner ser det som en positiv forklaringsmodel, så døden ikke bliver noget endeligt. Ideen om genfødslernes kredsløb opstod i de tidlige upanishader, indiske helligskrifter fra 800-400 f.v.t

INDISKE RELIGIONER: I hinduisme og buddhisme ser man reinkarnation som produktet af de handlinger (karma) eller handlingsprocesser, man har gjort i tidligere liv. Samles dårlig karma sammen, vil genfødslen blive dårligere sammenlignet med det liv, man forlod. Målet er at opnå en god karma, så man bliver genfødt som en person, der har potentiale til at opnå erkendelse, hvilket vil sige frigørelse fra genfødslerne kredsløb (samsara) og dermed livet, der i bund og grund kan forbindes med alt det, der er lidelsesfuldt. Frigørelse herfra kaldes moksha i hinduisme. Moksha opnås, når det personlige selv, atman, opgår i verdensaltet brahman. I buddhisme kaldes befrielsen nirvana, en tilstand hvor alt opløses i en tomhed væsensforskelligt fra alt, der forbindes med eksistens.

SCIENTOLOGI: Inden for Scientologis religiøse litteratur findes ideen om tidssporet, som religionsfænomenologisk set

er en idé om reinkarnation og karma. Scientologiens grundlæggende idé i denne forbindelse er, at mennesket er et åndeligt væsen (Thetanen), som har levet i en uendelig række af inkarnationer begyndende for flere hundrede milliarder år siden, og i de seneste ca. 70.000 år har de skiftende inkarnationer bestået af ånden, som besjæler en fysisk materie. Disse reinkarnationsforestillinger knyttes til ideen om, at alle inkarnationer, som ånden er indgået i i alle disse milliarder af år, har efterladt traumatiske spor på menneskets tidsspor. Det er disse spor, som står i vejen for menneskets mentale og åndelige udvikling, og som skal transformeres til erfaring og erkendelse i Scientologis rituelle praksis, auditing