Sanskrit "en der er hæderlig", "lever ret". Titel der primært bruges om de omvandrende asketer eller hellige mænd i Indien, der kendes ved deres spartanske klædninger, lange hår og skæg. Karakteristisk for en sadhu er, at han har vendt det almindelige liv ryggen, og igennem sin spartanske livsførelse søger at nå nærmere en frigørelse fra livet (moksha). Sadhuer tilhører ikke nødvendigvis en bestemt retning inden for hinduismen. Det adskiller dem bl.a. fra swamier