Hellig handling. I den kristne kirke betegnelse for rituelle handlinger der hævdes at være indstiftet af Kristus og formidler guddommelig nåde forbundet med et synligt tegn. Såvel Den Romersk-katolske som Den Ortodokse Kirke anerkender syv sakramenter (dåb, konfirmation, bod, nadver, syges salvelse, ægteskab og præstevielse), hvorimod Den Lutherske Kirke kun anerkender dåb og nadver som sakramenter.

Den afgørende forskel mellem katolsk og luthersk sakramentforståelse har dog ikke kun med antallet af anerkendte sakramenter at gøre. Katolsk forstået er sakramenterne nådemidler i den konkrete forstand, at igennem dem tildeles mennesket en indgydt nåde, der bevirker en forandring af den menneskelige natur, mens sakramenterne efter luthersk tankegang opfattes som synlige ord, som tegn, der viser hen til ordet, som i sidste instans godt kan opfattes som det eneste egentlige sakramente.