Ca. 960-920 f.v.t. Søn af David og Batseba, konge over Israel. Først og fremmest kendt som kongen der byggede Jerusalems tempel. I traditionen er Salomo ikke mindst skildret som den vise regent, hvorfor man har tillagt ham forfatterskabet til nogle af de betydelige skrifter i den jødiske visdomslitteratur som Ordsprogenes Bog og Prædikerens Bog