En tilstand både i hinduisme og i buddhisme hvor man er i fuldstændig balance med sig selv og er nået til erkendelse af tingenes tilstand. Samadhi er kendetegnet ved dyb koncentration eller meditation.

I hinduisme er samadhi primært forbundet med den klassiske yoga, som man møder den hos Patanjali. Her er samadhi det sidste og højeste mål i yoga og tilstanden lige før den endelige frigørelse fra genfødslernes kredsløb.

I buddhisme betegner begrebet to forskellige meditationstilstande:

1. Stadiet lige før det ultimative mål, oplysning og nirvanatilstanden.

2. Et af de tre hovedelementer i den buddhistiske levevis, hvor de andre to er etisk livsførelse (sila) og viden (prajna).