Sanskrit "genfødslernes kredsløb". Et begreb inden for hinduisme, buddhisme, sikh- og jainreligion der henviser til den vedvarende cyklus af fødsel, død og genfødsel, som man skal forsøge at frigøre sig fra. Livet anskues her som en tilstand, der indbefatter smerte, ulykke, længsel osv. og dermed står i modsætning til det, man forbinder med lykke.

Samsara er tæt forbundet med karma, da det enkelte individs handlinger har betydning for, hvad det genfødes som. Gode handliger, der følger de moralske leveregler dharma, skaber en bedre genfødsel fx som munk; dårlige handlinger, hvor man trodser dharma, skaber en dårligere genfødsel, fx som det urene dyr grisen. Jo bedre genfødsel, jo nærmere er man en frigørelse fra samsara. Vejen til denne frigørelse beskrives ikke blot forskelligt i de tre religioner, men også inden for den enkelte religion støder man på mangfoldige vejledninger. Hovedpointen er dog, at éns selv eller livsprincip, atman, der ikke må forstås som en sjæl, skal frigøre sig ved erkendelse eller oplysning.

Forestillingen om samsara møder man for første gang i de indiske hellige skrifter upanishaderne fra ca. 800-400 f.v.t.

Ideen om reinkarnation, som man bl.a. møder den hos mange nye religioner, ligger i tæt forbindelse med begrebet samsara.