Overgangsriter inden for hinduismen der anskues som hellige handlinger og som en genfødsel til et nyt livsstadium, hvor man ændrer sit forhold til familien og til det omgivende samfund.

Hver samskara-ceremoni ses i ortodoks hinduisme som et stadium nærmere den endelige forløsning, moksha, men kun hvis ingen af stadierne springes over.

Der udføres samskaraer lige fra fostertilstanden, dvs. før fødslen, til efter døden, hvor man samler kremationsasken sammen og kaster den i en af de hellige floder.

Det mest almindelige antal samskaraer, der udføres i et livsforløb, er 16, men for ortodokse hinduer kan der være tale om op til 52 samskaraer.

Nogle af de vigtigste samskaraer foretages i forbindelse med graviditet og fødsel, ved puberteten, indgåelse af ægteskab, og når døden er indtruffen.