Som filosofisk begreb betegnelse for det, der bevisligt eller uimodsigeligt er virkeligt til forskel fra "det falske".

En kendt klassisk definition af sandhed er Aristoteles' korrespondensteori, der siger, at en påstand er sand, hvis der er overensstemmelse mellem sagforholdet og intellektet. En mere pragmatisk definition siger, at noget er sandt, hvis det viser sig nyttigt eller brugbart i praksis. Endelig kan man nævne konsensusteorien, der siger, at det sande er det, en uendelig mængde mennesker ville nå frem til, hvis de i al evighed ville efterprøve en given påstand.