Hinduismens hellige sprog som de fleste helligskrifter er skrevet på, bl.a. vedaerne, og som ethvert mantra bør fremsiges på. Det er et indoeuropæisk skriftsprog, som arierne bragte med sig, da de erobrede det nordlige Indien omkring 2000-1500 f.v.t