Ny religion grundlagt i USA i begyndelsen af 1950'erne af amerikaneren L. Ron Hubbard. Scientologis religiøse filosofi baserer sig på elementer fra en lang række forskellige religiøse og filosofiske traditioner. Den grundlæggende lære er, at mennesket er et åndeligt væsen, som af forskellige årsager har fjernet sig fra sit oprindelige åndelige ophav. Via en række nøje foreskrevne rituelle indvielsestrin, kaldet Broen til Total Frihed, kan mennesket gennem Scientologis åndelige vejledning (auditing) finde den ultimative åndelige erkendelse. Navnet Scientologi er et registreret varemærke.

Scientologis religiøse filosofi og rituelle praksis er en videreudvikling af den "gør-det-selv-terapi", Dianetik, som L. Ron Hubbard udviklede op igennem 1940'erne. Mennesket er et åndeligt væsen bestående af krop, sind og ånd. Ånden, kaldet Thetanen, er individet eller jeg'et, og denne har levet gennem en næsten uendelig række af inkarnationer gennem de seneste hundreder af millioner år. I hver inkarnation tager Thetanen bolig i en ny krop, og for hver af inkarnationerne findes på Tidssporet en stor mængde traumatiske hændelser, som har indflydelse på Thetanen i dens nuværende situation, en slags karmaforestilling. Disse hændelser står i vejen for Thetanens optimale erkendelse og dermed altså for menneskets udvikling. Igennem Scientologis rituelle praksis, auditing, kan mennesket gå tilbage på Tidssporet og opnå erkendelse af disse hændelser, og man vil dermed langsomt blive indviet i den erkendelse om mennesket og universet, som er scientologiens. Scientologis frelsesvej (soteriologi) er en nøje fastlagt række af indvielses- og overgangsritualer, hvor udøveren for hvert trin opnår nye erkendelser. Trinene kan kun betrædes i den fastlagte rækkefølge, og de øverste rituelle lag, kaldet OT-lagene, behandles fortroligt, idet man mener, at det kan være skadeligt for den uindviede at blive konfronteret med erkendelse, som han eller hun ikke er parat til.

Scientologi er således hovedsageligt en individuel frelsesreligion, men man har kollektive ritualer som fx den årlige fødselsdagsfest for L. Ron Hubbard, ligesom man forretter fx vielser og navngivninger.