Hebraisk "hærskarer". En af Det Gamle Testamentes betegnelser for Gud. Enkelte steder findes betegnelsen Jahve Sebaot: Hærskarers Herre, og de hærskarer, Jahve her sættes i forbindelse med, er formentlig de himmelske hærskarer af engle. Med tiden får Sebaot karakter af et egennavn for Gud i stil med Den Almægtige