Hebraisk "orden". Betegnelse for det rituelle måltid, der indleder den jødiske pesach-fest. Betegnelsen henviser til, at der til dette måltid knytter sig en række faste ritualer og særlig mad, som indgår i et fastlagt forløb.