Muhammad angives i Koranen at være profeternes segl. Dette betyder, at han af størsteparten af muslimer anses for at være den sidste i en række af profeter, som også indbefatter jødiske og kristne profeter.

Muhammad menes desuden at være den profet, til hvem Allah åbenbarede sit budskab i den endelige og dermed gyldige form, og at det er dette budskab, som foreligger i korrekt gengivelse i Koranen.

Enkelte islamiske retninger, fx ahmadiya, er af den opfattelse, at der er kommet flere profeter efter Muhammad, men disse grupper betragtes som kætterske af andre muslimer