Arabisk "vejen til drikkestedet". Betegner det islamiske retssystem som består af Allahs lov, Koranen, samt traditionen om profeten Muhammads sædvane (hadith) og de analoge slutninger, som kan udledes heraf (qiyas), og konsensus blandt retslærde om synet på et givet forhold (ijma).

Sharia kaldes også islamisk lov, og det er sharia, islamister henviser til, når de udtrykker deres ønske om indførelse af islamisk lov i en given stat. En islamisk retslærd, der fungerer som dommer, betegnes qadi.

I modsætning til dette mener nogle muslimer, at den del af sharia, som består af århundredgamle fortolkninger af Koranen og hadith, er forældet, og at disse fortolkninger bør erstattes af en nytolkning af de hellige skrifter, som er i overensstemmelse med moderne tid. Den fysiske afstraffelse for visse forbrydelser (hadd) er et af de områder, der ofte gives som eksempel på en del af sharia, som menes at have udspillet sin rolle