Hebraisk "hør". Betegnelse for den bøn, der også kan kaldes den jødiske trosbekendelse, som lyder "Hør Israel: Herren er vor Gud, Herren er én". I shema-bønnen, som siges ved morgen- og aftenbønnen, indgår desuden andre citater fra Toraen, bl.a. budet om at bære skuesnore (tzitzit) og bederemme (tefillin) under bønnen.