Tro. Er i den buddhistiske lære til stede hos tilbederen, indtil denne opnår oplysning og erkendelse af, at alt i verden blot er relativt, dvs. en betinget konstellation af elementer, som det står i menneskets magt at opløse. Således opløses også det, troen bygger på. Troen på Buddha og Buddhas lære anerkendes således blot som et redskab eller kimen til at opnå oplysning