Sanskrit "det hørte". I den hinduistiske tradition er shruti-tekster de tekster, man giver størst legitimitet og guddommelig status. De siges at være hørt af de første rishier eller vismænd, som siden har ladet dem mundtlig overlevere af brahminere fra generation til generation. De står i modsætning til smriti tekster.

Til shruti-tekster, der også kaldes de fire samhitaer ("samlinger"), hører: Vedaerne, brahmanaerne, aranyakaerne og de ældste 10-18 upanishader. De er primært tilknyttet de tre ældste vedaer, men også brahmanaerne og aranyakaerne, som kommentarværker.