Yiddish "lille by". Betegnelse for de små og mellemstore byer i Mellem- og Østeuropa i det område, der i dag udgøres af det østlige Polen, Litauen, Hviderusland, Ukraine og det vestlige Rusland.

Fra middelalderen og frem til dette århundrede havde dette område en stor jødisk befolkningsgruppe. Nogle shtetler havde jødisk befolkningsmajoritet, mens der i andre boede enkelte jødiske familier iblandt den kristne majoritet. De fleste shtetl-jøders dagligsprog var yiddish.

På grund af udbredt antisemitisme levede shtetl-jøderne ofte i frygt for angreb fra de kristne omgivelser, og når angreb fandt sted, gav det i visse tilfælde anledning til messianske bevægelser (se messianisme). Hen imod slutningen af det 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet blev emigration en udbredt reaktion på antisemitismen, og et stort antal østeuropæiske jøder udvandrede, hovedsagelig til Amerika