Arabisk "rådslagning". Koranen anbefaler rådslagning i forbindelse med beslutninger, som har betydning for det muslimske samfund.

Shura består i, at en magthaver, enten i en fastsat forsamling (majlis) eller ved indkaldelse af et antal personer, kan rådføre sig, når der skal træffes en beslutning. Folk kan også henvende sig for at drøfte et problem. Dette princip benyttes i den politiske beslutningsproces i flere islamiske stater.

Shura-begrebet indgår desuden i debatten om demokrati blandt muslimer. Nogle opfatter shura som del af en styreform, der giver borgerne indflydelse, og som er bedre tilpasset forhold i den muslimske verden end vestligt demokrati. Andre muslimer afviser, at shura kan erstatte demokrati