Et af Den Romersk-katolske Kirkes syv sakramenter. Kaldes også de syges salvelse. Sakramentet meddeler den (døds)syge syndernes forladelse i overensstemmelse med vejledningen i Jakobs Brev 5,13-16.