Navnet på et medlem af sikhreligionen afledt af sanskritordet sishya, der betyder: Discipel eller elev. Ordet henviser til, at enhver sikh er discipel i forhold til en guru eller guruernes lære, der skal vejlede den rettroende elev til selv at finde frelsen.