Navnet på det bjerg hvor Moses modtog lovens tavler. Kaldes også Horeb. Det har ikke været muligt at lokalisere Sinaj nærmere end til et sted på Sinajhalvøen. Sinaj synes at have været Jahves, Det Gamle Testamentes guds bolig, og måske har såvel Jahve som helligstedet Sinaj oprindelig været forbundet med det midjanitiske folk.