Ny japansk religion etableret igennem 1930'erne af Makiguchi Tsunesaburos (1871-1944) og Toda Josei (1900-1958) og grundlagt på ny efter 1945 af Toda. Den såkaldte Lotussutra er både vigtigste helligskrift og det centrale rituelle objekt. Bevægelsens hovedhelligdom er Nichiren Soshus vigtigste tempel, Taiseki-ji, ved Fujibjerget. I dag ledes Soka Gakkai med skønnede 17 mio. tilhængere i Japan af Ikeda Daisaku (f. 1928), som i 1964 stiftede Japans i 1997 tredjestørste politiske parti, Komeito (Renhedspartiet), der i 1970 blev løsrevet fra Soka Gakkai.

Soka Gakkais religiøse lære har dybe rødder i såvel Makiguchis filosofisk pædagogiske tænkning som i den buddhisme, som munken Nichiren Daishonin (1222-1282) udviklede i 1200-tallet. Denne var en protest mod samtidens dominerende buddhistiske retninger, som han betragtede som forvrængede. Nichiren betragtede den absolutte sandhed som indeholdt i skriftet Lotussutraen, og den lære, han udviklede heraf, dannede udgangspunkt for Nichiren Soshu-buddhismen, som Soka Gakkai er udsprunget af og i dag udgør lægmandsdelen af, mens Nichiren Soshu er for munkeviede.

Nichirens lære reagerede mod de buddhistiske skoler, som fokuserede på at fornægte det jordiske liv som et middel til at nå den endelige oplysthed. At fornægte livet var at fornægte begæret, og kun begærets fravær kunne bringe nirvana (den endelige frelse og oplysning). Nichiren valgte den modsatte lære: At begær og oplysning er to sider af samme sag, og at begæret kan forvandles til oplysthed og visdom ved at vende det til noget positivt. Frelsen er således i denne verden. Denne lære har Soka Gakkai overtaget.

Soka Gakkais væsentligste ritual er recitationen af sætningen "Nam-Myoho-Renge-Kyo", som betyder "Jeg tager tilflugt i den glorværdige Lotus Sutra". Den eneste kultgenstand, man må besidde som tilhænger af Soka Gakkai, er den såkaldte Gohonzon, en skriftrulle med den hellige sutra. Når man er blevet initieret (indviet) i Soka Gakkai, modtager man sin egen personlige kopi af den originale Gohonzon. Recitationen foregår to gange dagligt. Ud over denne og kulten omkring Ikeda Daisaku foregår der rituelle aktiviteter under pilgrimsrejserne til hovedhelligdommen ved Fujibjerget, hvor Nichiren Soshus vigtigste tempel, Taiseki-ji, ligger. Her opbevares efter sigende den originale Lotussutra nedskrevet af Nichiren selv. I de senere år har der hersket konflikt mellem Soka Gakkai og Nichiren Soshu, hvilket er problematisk i forhold til udførelse af ritualerne.