En del af det indiske subkontinent og under forskellige kolonimagters styre fra begyndelsen af 1500-tallet til 1948, hvor øen får sin selvstændighed, og hvor buddhismen erklæres for statsreligion. Sri Lanka kaldes også theravadabuddhismens vugge, da det er her, at helligskriftet Tripitaka bliver nedskrevet i 100-tallet f.v.t. på skriftsproget pali.

I dag består Sri Lankas befolkning på næsten 18 mio. af tre etniske grupper, der dog sprogligt fordeler sig i to. Majoriteten på ca. 74% taler singhalesisk og er primært theravadabuddhister. Den tamilsk-talende minoritet udgør ca. 26% af befolkningen og fordeler sig på henholdsvis 12,6% indfødte Sri Lanka tamiler, 5,6% er de såkaldte Indiens tamiler, der kom til øen i 1800-tallet under det britiske kolonistyre for at arbejde på te-, kaffe- og gummiplantagerne i øens centrale højland. Begge grupper er primært shaiva-hinduer, dvs. hinduer der ser Shiva som den centrale gud, men ca. 5% af dem er kristne. Den sidste tamilsk talende gruppe på ca. 7,4% er muslimer, de såkaldte moors - et navn den første kolonimagt af portugisere gav de muslimer, der boede på øen, da de ankom i begyndelsen af 1500-tallet. Muslimernes oprindelse er henholdsvis Java og Indien.

Portugal var kolonimagt fra begyndelsen af 1500-tallet til 1650'erne. De ødelagde mange hindutempler og buddhistiske stupaer og omvendte mange til katolicismen. Hollænderne, der efterfulgte portugiserne som kolonimagt frem til 1796, missionerede også, og de byggede bl.a. flere kirker rundt omkring på øen.

Briterne, der administrerede øen fra 1796 og frem til Sri Lankas selvstændighed i 1948, var den første af kolonimagterne, der tillod fri religionsudøvelse. De introducerede det vesterlandske skolesystem og administrationssystem, som især de srilankanske tamiler var gode til at tilpasse sig, hvilket gav dem adgang til attraktive poster inden for den offentlige administration.

Sri Lanka er i dag præget af en etnisk konflikt mellem de singhalesisk talende buddhister og de srilankanske tamiler, da tamilerne ønsker en selvstændig stat på Jaffna-halvøen i nord. En konflikt der ulmede fra selvstændighedens begyndelse, men som for alvor eskalerede op gennem 1970'erne og kulminerede i 1983, hvorefter flere fra det tamilske mindretal begyndte at flygte fra øen, bl.a. til Danmark. I dag opholder der sig omkring 8-9.000 tamiler i Danmark, hvis man tæller dem med dansk statsborgerskab med.

Konflikten er primært af politisk karakter, men religionen bruges dog til legitimering af kampen.