I evangelieforskningen betegnelse for den slags Jesushistorier, der beretter om Jesu diskussioner med jøderne. Ofte indledes de med, at en modstander (for at prøve ham) stiller Jesus et spørgsmål om et kontroversielt emne, hvorefter Jesus svarer med en klar og uangribelig afgørelse, der nærmest har karakter af et fyndord, dvs. et udsagn der for eftertiden kan stå som det autoritative svar på spørgsmålet.

Et berømt eksempel er teksten om skattens mønt, der afsluttes med det berømte Jesusord om at give kejseren, hvad kejserens er og Gud, hvad Guds er (Markus 12,13-17)