Relikviegemme inden for buddhisme og buddhismens helligsted. Her opbevarer man knoglerester, tøjrester o.l. i udgangspunktet fra den historiske Buddha, men nu også fra hellige mænd såsom bodhisattvaer, arhater, lamaer og tulkuer, der alle repræsenterer den rette forståelse af den buddhistiske lære.

En stupa er massiv og formet som en halvkugle. Tilbederne vandrer omkring den venstre om for at vise respekt, og de ofrer blomster eller tænder et lys ved de små altre med Buddhafigurer, der er placeret ved stupaen, eller de ofrer til det Bo-træ, der næsten altid står i nærheden.

Selve stupaen kan forstås symbolsk som en repræsentation af læren (dharma) eller af triratna (de tre tilflugter): Læren, munkesamfundet og Buddha selv som forbillede, som den historiske Buddha efterlod ved sin død. Stupaerne varierer i udformning, men generelt kan man sige, at fundamentet eller basen repræsenterer triratna, selve stupaen repræsenterer buddhismens krop i form af Buddha selv eller munkesamfundet, og overbygningen repræsenterer selve læren, dvs. De Fire Ædle Sandheder og Den Otteleddede Vej, der fører til frigørelse fra genfødslerne kredsløb. Spiret eller toppen af stupaen markerer den højeste oplysning, dvs. nirvana.