Islamisk mystik. Sufismens mål er at opnå en tættere forbindelse med og en mere direkte viden om Allah samt at blive ét med Allah. For at opnå dette arbejder sufier med forskellige teknikker, bl.a. bøn, ihukommelse af Allahs navne (dhikr), dans og faste. Disse teknikker kan medføre trance eller på anden måde gøre udøveren mere modtagelig for indsigt i det guddommelige. Den proces, hvorunder sufien nærmer sig Allah, betegnes ofte "vejen".

Sufismen opstod allerede i den tidligste islam, bl.a. som reaktion på de ortodokse islamiske teologer, som fastholdt en skarp adskillelse mellem Allah og skabelsen. Dette stod i modsætning til sufismen, som anså det for muligt og tilladt at opnå direkte kendskab til og oplevelse af Allah.

De tidlige sufier fandt et forbillede for deres bestræbelser i profeten Muhammad, som før sin kaldelse til profet praktiserede forskellige teknikker, bl.a. meditation. Muhammad anses stadig for at være den største sufimester, som videregav sin viden til de tidlige muslimer. Denne viden menes siden at være blevet givet videre fra mester til lærling, og hver enkelt sufiorden og -leder indgår i denne kæde.

Den lære, som videregives, bygger på shahada, "der er ingen gud uden Gud" eller "der er ingen virkelighed uden Virkeligheden". Vores virkelighed (zahir), som er den verden, der kan opleves med sanserne, er skabt af Allah. Den kan derfor ikke opfattes som en ond verden, men den er bedragerisk i al sin flygtighed, hvis man ikke er sig den anden, sande og evige Virkelighed (batin) bevidst. Denne ligger hinsides vores virkelighed. For at nå frem til at udslette selvet og se denne Allahs egentlige Virkelighed, det der kaldes fana, er det nødvendigt at benytte sig af forskellige ritualer.

Ihukommelsen (dhikr) er det vigtigste ritual i sufismen og findes i forskellige variationer inden for stort set alle sufiordener. Det kan bl.a. forme sig som en recitation af Allahs 99 smukke navne, enkelte af disse eller uddrag af bønner eller korancitater. Recitationen foregår i et rytmisk tempo og i dyb koncentration, enten stående eller siddende. Under dhikr-ritualet bevæger mange sufier kroppen frem og tilbage i takt med rytmen samtidig med, at åndedrættet tilpasses recitationen. Dette kan sætte den enkelte i en tilstand af ekstase eller trance, hvor det er muligt at opnå en religiøs oplevelse.