Arabisk "sædvane". Betegner udtalelser og handlinger fra profeten Muhammad, som kendes fra den nedskrevne tradition (hadith), og som af muslimer betragtes som eksempel til efterfølgelse.

Sunna omhandler udførelse af religiøse ritualer såvel som dagligdags handlinger, fx den måde Muhammad spiste på, klædte sig, bandt sine sandaler m.m. Ortodokse muslimer forsøger at følge sunna i deres daglige levevis.

Det er Koranen og sunna, som danner basis for retslærdes udvikling af konkrete retningslinier for islamisk livsførelse. På mange områder fastsætter Koranen ikke konkret handlemåde, fx påbydes bønnen i Koranen, men selve udførelsen af bønnen er alene baseret på anvisninger fra profetens sunna. Også en række konkrete forbud, påbud og anbefalinger i islamisk lov stammer fra sunna.