Retning inden for islam hvor muslimerne i efterlevelsen af islam lægger vægt på at følge profeten Muhammads sædvane (sunna). Ca. 90% af verdens muslimer er sunni-muslimer.

Sunni-islam har gennem tiden udviklet sig i forskellige retninger. Der findes fire sunni-muslimske retsskoler, som varierer indbyrdes i deres fortolkning af islams hellige skrifter på en del områder, og som derfor giver forskellige retningslinier for, hvordan muslimer bør forholde sig i forskellige situationer. Sunni-muslimer er dog enige om de grundlæggende dogmer og om udførelsen af ritualerne, som de foreskrives i islams fem søjler. Tilhængere af de forskellige retsskoler anerkender hinanden. Desuden anerkender sunni-muslimer, i modsætning til shia-muslimer, de tre første kaliffer, Abu Bakr, Umar og Uthman, og tillægger ikke den fjerde kalif, Ali, særlig betydning ud over hans betydning som en af de første muslimer og den fjerde retledede kalif.