Arabisk betegnelse for hvert kapitel i islams hellige skrift, Koranen. Der er 114 suraer i Koranen, hver med et navn som henviser til et emne, der behandles i suraen. Med enkelte undtagelser er suraernes rækkefølge i Koranen fastsat efter det princip, at de længste suraer kommer først og de kortere til sidst.