Sanskrit "tråd", "snor af regler". Lovtekster inden for hinduismen, hvoraf de tre ældste: S(h)rautasutra, Grihasutra og Dharmasutra er skrevet omkring 8-400 f.v.t. De angiver ritualregler og moralske leveregler i en meget kort og præcis form, nærmest som maximer.

S(h)rautasutra: Beskæftiger sig overvejende med de store offentlige ritualer, der skulle udføres præcist som vedaerne (1500-800 f.v.t.) lægger op til. Dvs. den beskæftiger sig med den offentlige religion.

Grihyasutra: Beskriver både hvordan de daglige ritualer i hjemmet bør foretages, og den opstiller derudover et stort antal regler for det religiøse liv. Bl.a. nævnes de forskellige samskaraer (overgangsriter), der bør overholdes lige fra før fødslen til efter døden. Dvs. den beskriver religionen, som den bør praktiseres af den almindelige husholder.

Dharmasutra: Opstiller regler for dharma, moralske leveregler i forhold til den enkeltes situation, status og livsstadium (varnashramadharma). Dvs. den beskæftiger sig med den mere dogmatiske side af religionen.

Af senere lovregler kan nævnes Manus lovbog.