Inden for den tibetanske buddhisme har man tilføjet et fjerde legeme til forestillingen om Buddhas tre legemer (trikaya). Det fjerde legeme er trikayas udelelige enhed, hvor den største lyksalighed opleves. Legemerne bliver identificeret med meditationsstadier og forskellige centre eller chakraer i legemet.