Det sted hvor mange indianske folk i Nordamerika renses. Hyttens konstruktion er fastlagt i skabelsesmyterne. Normalt er den kuppelformet med grundplan i form af en cirkel, ophedede sten i midten og et helligt ildsted udenfor. Under ritualet bliver deltagerne renset og gennemtrængt af wakan, den anden tilværelsesdimension, kraften i alting. Ritualet er derfor ofte en optakt til andre ritualer.

Under ritualet i hytten tænder lederen den hellige pibe og lader den gå rundt på en måde, som er nøje fastlagt. Han fremkalder damp ved at komme vand på de hede sten. Når hyttens dør lukkes, bliver der både varmt og mørkt. Der bliver sunget en række rituelle sange og bedt, både individuelt og rituelt fastlagte bønner.

Svedehytten og dens renselsesritualer har stor udbredelse også i dag blandt de nordamerikanske indianere og blandt New Age grupper, evt. i forbindelse med shamanisme.