I alle kulturer og samfund eksisterer forskellige praksisser i forbindelse med forestillinger om, hvornår et menneske er sygt, og hvad eller hvem der har forårsaget denne sygdom. Alle kulturer har deres systemer til at klassificere bestemte tilstande som sygdom, så sygdommen kan forklares meningsfuldt, og der efterfølgende kan skrides til handling i forhold til den.

De fleste kulturer - om ikke alle - opererer med forskellige klassifikationssystemer. I mange samfund vil det fx være sådan, at organiske sygdomme behandles med medicin, operation eller indgriben i patientens ernæring, mens andre sygdomme som fx mentale sygdomme forklares inden for en religiøs forklaringsramme, hvorfor helbredelsen af dem foregår med fx bøn, håndspålæggelse, uddrivelse af onde ånder mv. Inden for de fleste religioner udgør forklaringer af bestemte typer af sygdomme, deres årsag og bekæmpelse en del af religionens kosmologiske univers.