Græsk, egentlig "kendetegn", "identitetsbevis", "segl". Heraf de moderne betydninger:

1. Et konkret tegn der står for noget andet og mere omfattende.

2. En trosbekendelse.

I religionens verden, hvor næsten alle udtryk viser hen til en bagvedliggende eller højere sammenhæng, er der næsten ikke grænser for symbolbegrebets anvendelse. Ritualer er symbolske handlinger, myter er symbolske fortællinger, ethvert religiøst billede og enhver religiøs tekst anvender symboler eller bliver selv symboler for den religiøse bruger.

De fleste symbolteorier dækker kun en del af hele dette brede felt. Rituel symbolik er hovedemnet i en række britiske antropologers symbolstudier. Her er det karakteristisk, at et symbol, fx en rituel genstand, i en fast, konventionel form forener mange betydninger eller betydningslag. Victor W. Turner har foreslået en praktisk inddeling af disse betydninger:

1. Eksegetisk betydning, dvs. de tolkninger og kommentarer til symbolet der fås fra ritualdeltagere og lokale informanter.

2. Operationel betydning som fremgår af det, der gøres med symbolet: Det håndteres på en bestemt måde eller af bestemte personer.

3. Positionel betydning som fremgår af symbolets placering og forhold til andre symboler i et symbolkompleks.

I studiet af den sidstnævnte betydning bliver kendskab til symbolsk klassifikation af stor betydning.

Symbolværdier dannes ofte af relationer i et klassifikationssystem, hvor fx venstre svarer til højre som kvinde til mand, blod til knogler, rød til hvid. Ligesom klassifikationssystemer er kulturspecifikke, er symbolværdier det. Man kan ikke sige, at hvid altid er forbundet med noget mandligt, eller at slanger altid symboliserer noget farligt. Verden over findes der dog mange tværkulturelle ligheder og sammenfald i symbolikken, nok til at give næring til den tanke, at der findes universelle eller naturgivne symboler. En sådan symbolsk universalisme finder vi bl.a. hos religionshistorikeren Mircea Eliade, der anså det for muligt at foretage en global systematisering af fx månesymbolik eller forestillingen om verdenstræet.