Betegnelse for Adams og Evas overtrædelse af Guds forbud mod at spise af kundskabens træ (1. Mosebog 3). Baggrunden for syndefaldstanken er en myte om et syndfrit og udødeligt menneske, som på grund af sit hovmod blev fordrevet fra gudernes bjerg. Fortællingen i Det Gamle Testamente har i øvrigt træk tilfælles med historier fra mange kulturer, som forklarer mange af de besværligheder, mennesker har at kæmpe med (at de er dødelige, må slide hårdt for deres udkomme, at fødsel er forbundet med smerte osv.) ved at se dem som straf for eller resultat af en forbrydelse eller dumhed, som mennesket har begået engang i den paradisiske urtid.

I den kristne dogmatik er syndefaldet blevet betegnelse for et fordærv, som allerede i urtiden har skabt en sådan afstand mellem Gud og hele menneskeheden, at kun en guddommelig indgriben kan frelse mennesket fra denne tilstand