Benævnelse for den mytiske urtidsbegivenhed som er skildret i Det Gamle Testamentes fortælling om den store oversvømmelse, der udslettede menneskeheden og alle levende væsener på nær Noa, hans familie og de dyr, som han tog med sig i arken. (1. Mosebog 6-8). Betegnelsen syndflod er en misforstået gengivelse af det tyske "Sintflut", som betyder stor flodbølge.

Beretninger om en vældig flodbølge kendes i øvrigt fra flere kulturer, og sandsynligvis er den babyloniske myte i det såkaldte Gilgamesh-epos et forlæg for den bibelske beretning. Sådanne fortællinger fremtræder som en slags modstykker til skabelsesberetninger, der taler om, at verden er skabt ved at stige op af urhavet, og de udsiger på den baggrund, at den skabte verden må opretholdes ved gudens magt, idet den ellers risikerer at synke tilbage i kaoshavet