Betegnelse for de tre første evangelier som ligner hinanden så meget både med hensyn til indhold og stofrækkefølge, at de kan stilles sammen (græsk synopsis "samskuen") i tre spalter ved siden af hinanden og således overskues under ét. Undertiden kalder man ligefrem Matthæus, Markus og Lukas for synoptikerne.