Polynesisk tapu; et religiøst forbud mod ellers normal adfærd. I polynesisk religion er tapu nøje sammenhængende med mana. Personer og ting, der er i besiddelse af stor mana, siges at være tapu, dvs. man må ikke ubetænksomt sætte sig i forbindelse med dem. Men også det urene eller det blandede, det der står på grænsen mellem klassifikationer, kan være tapu. Som fagudtryk kan tabu bruges også om de rituelle restriktioner, der indgår i et rituals liminale fase eller i oparbejdelsen af den: Forbud mod bestemte spiser, mod kønslig omgang, mod at nævne bestemte navne etc. etc.