Betegnelse for koran-kommentarer hvori islamiske lærde kommenterer Koranen og udlægger dens indhold. Der findes en række tafsir-værker, som anses for at være klassikere. Nogle tafsir-værker giver kun én forklaring på hvert Koran-udsagn, mens andre giver flere mulige fortolkninger af et givet udsagn