Græsk telesma (via arabisk tilisman), "certifikat", "indviet ting". En lille figur, et billede eller en anden genstand, der tænkes at virke til gavn for brugeren. Mens en amulet blot er beskyttende, er en talisman en i sig selv aktiv, rituel genstand, hvormed brugeren søger bestemte mål realiseret. Ofte er den rituelt indviet.

I Kina er talismaner i brug i daoisme. De kaldes fu og består i særlige stregmønstre på papir, undertiden ledsaget af billeder og tegn. Stregmønstrene tænkes at afbilde de himmelske energier eller den livsånde, der udgør en guddom. I ritualerne kan præsten aktivere talismanen ved at ånde på den; derved tænkes den pågældende guddom at blive til og handle i ritualet.