En senere udvikling inden for buddhisme hvis rødder kan spores tilbage til omkring 400-tallet e.v.t., men som specielt blomstrer i 6-700-tallet, hvor den kommer til Tibet, Kina og Japan. Den bygger på henholdsvis mahayanabuddhisme og tantrisme og får navnet vajrayanabuddhisme: "Diamant- eller Tordenkilefartøjet".