Arabisk "at efterligne". Tidligt i sunni-islams udvikling afviste man den selvstændige fortolkning af Koranen og hadith (ijtihad), og retslærde måtte basere deres studier på efterligning af allerede fastsatte fortolkninger.