Græsk "fremkaldelse af undere". Om mirakuløse helbredelser, tungetale og i det hele taget underfulde gerninger.

Den britiske religionssociolog Bryan Wilson klassificerer en del kristne sekter og religiøse bevægelser i den tredje verden som taumaturgiske, idet helbredelser og undergerninger hos dem opfattes som vidnesbyrd om, at lederen eller gruppen besidder en særlig dispensation fra normale menneskelige vilkår og indvarsler en ny tid. Tanken om en ny tids snarlige komme og omstyrtelsen af en uretfærdig og kvælende orden kan lede til egentlige profetier med datering af omvæltningen, og Wilson klassificerer da gruppen som en millenaristisk bevægelse. Der består således en glidende overgang mellem de to typer, og Wilson gør den betydningsfulde iagttagelse, at millenaristiske bevægelser opnår fastere organisering.